default_mobilelogoYrjö Pessi, vuorineuvos, professori, Pro Karelia
PUHEENVUORO KANSALAISVETOOMUS-JUHLASSA 16.10.2004

Nyt julkistettu kansalaisvetoomus nostaa esiin monia yksilön ja kansakunnan elämään liittyviä peruskysymyksiä ja näkökohtia.

On odotettavissa ja toivottavaa, että tämänkin vetoomuksen seurauksena entistä useampi pysähtyy pohtimaan sitä epäoikeudenmukaisuutta ja vääryyttä, joka Suomea kohtasi Neuvostoliiton aloittaessa talvisodan ja joka johti suurein taloudellisten menetysten ja inhimillisten kärsimysten tapahtumien ketjuun omassa maassamme, myös Neuvostoliitossa.

Esiin nousee samalla kysymys, mitä maiden väliselle luottamuksen asteelle tapahtuisi, jos Suomelle tehty vääryys, joka on myönnetty, korjattaisiin niiltä osin, joilta se vielä on mahdollista. Eikö vääryyden oikaiseminen ole ratkaiseva teko, joka luo luottamusta yksilöiden ja kansojen kesken.

Tämän kansalaisvetoomus kytkeytyy oikeudenmukaisuuden käsitteeseen. Oikeudenmukaisuuden toteutuminen, oikeudenmukaisuuden toteutumisen eteen tehtävä työ ja sen eteen tapahtuva toiminta liittyvät voimakkaasti tähän vetoomukseen, samoin kuin niiden ihmisten arvomaailmaan, jotka ovat tämän suuren työn tehneet, vetoomuksen allekirjoittajat etsineet ja löytäneet.

Jos vastustamme oikeudenmukaisuuden toetutumista, olemme samaistuneet vääryyden aiheuttajan motiiviin ja olemme hänen puolellaan. Asennoitumisemme niin, että oikeudenmukaisuus toteutuu, luo edellytyksiä myönteisen ratkaisun toteutumiselle.

Asennoitumisen lisäksi tarvitsemme toimijoita, käytännön työn suorittajia, joita ovat mm. tämän kansalaisvetoomuksen aikaansaamiseksi toimineet. He ovat tehneet arvokasta, historiallista työtä.

Tämä kansalaisvetoomus tukee niitä oikeudenmukaisiin ratkaisuihin tähtääviä pyrkimyksiä, joita demokraattiset valtiot, niiden valtiojohto ja valtion elimet ovat johtoajatuksena lausuneet ja esittäneet. Tämän periaatteen sisään kuuluu kansamme perusoikeus hallita jo esi-isiemme rakentamaa ja asuttamaa pakkoluovutettua oman maamme Karjalaa ja muita pakkoluovutettuja alueita.